Zarządzane i konfiguracja rekordami DNS

Czym są rekordy DNS

Komunikacja w sieci z adresem IP

Urządzenia sieciowe takie jak komputery, smartfony, serwery komunikują się miedzy sobą w sieci, w tym również w internecie, dzięki temu, że każde z nich ma własny indywidualny adres IP. Adres IP składa się 4 rzędów cyfr np: 94.151.131.196 i jak widać nie jest przyjazny do zapamiętania przez użytkownika. Gdybyśmy mieli połączyć się z daną stroną internetową podając taki adres, surfowanie w internecie lub łączenie się z urządzeniami byłoby dość skomplikowane. Więcej o adresie IP znajdziesz tutaj .

Nazwa domeny internetowej

Aby ułatwić wybieranie adresów różnych usług, a w szczególności adresów stron internetowych, powstał system nazw domen. Nazwy domen mogą składać się liter i ew. znaków myślnika (-) lub cyfr, a hierarchicznie są rozdzielone znakiem kropki. Taka postać adresu jest znacznie przyjaźniejsza dla użytkownika. Jednak aby komputery mogły zrozumieć tak podany adres potrzebny jest tłumacz, który przekształci adres z postaci nazwy domen na adres IP. Rolę takiego konwertera pełnią właśnie serwery DNS.

Rodzaje serwerów DNS

Ponieważ system nazw domen ma postać hierarchiczną, serwery DNS pełnią w sieci kilka funkcji. W związku z powyższym w sieci możemy znaleźć dwa rodzaje serwerów DNS.

Autorytatywny serwery DNS

Serwery autorytatywne przechowują konfigurację nazw domen internetowych. Ich zadaniem jest odpowiadanie na zapytania innych serwerów DNS, w szczególności odpowiadają one na zapytania tzw. resolverów czyli programów, które rozwiązują dla nas nazwę domeny. Przykładowym serwerem autoratywnym są serwery ns1.wer.pl i ns2.wer.pl.

Rekurencyjny serwer DNS

Zadaniem serwera tego typu jest odnalezienie właściwego adres IP dla danej nazwy domeny. Takie serwery są zlokalizowane zazwyczaj w konfiguracji sieci lokalnej danego użytkownika lub operatora dostępu do internetu, w swojej pracy komunikują się z właściwymi serwerami autorytatywnymi w celu odnalezienia właściwego adresu.

Rodzaje i konfiguracja rekordów DNS

Rejestracja i zmiana delegacji domeny

Kiedy rejestrujemy nazwę własnej domeny lub dokonujemy zmiany delegacji już istniejącej domeny w panelu rejestratora podajemy adresy autorytatywnych serwerów DNS, często zwanych również nameserwerami. To pozwala innym rekurencyjnym serwerom DNS, z których korzystają wszyscy użytkownicy sieci, zorientować się w jakim serwerze DNS mają szukać konfiguracji rekordów DNS dla naszej domeny.

Konfiguracja domeny w panelu hostingowym

Po rejestracji danej nazwy domeny, dodajemy właściwe rekordy do wskazanego w panelu rejestratora nazw domen serwera DNS, po to żeby mógł on przekazać innym serwerom dane o konfiguracji naszej domeny. W dobrym panelu hostingowym , np. dostępnym w Wer.pl panelu WebAs przy dodawaniu domeny, konfiguracja w DNS odbywa się automatycznie w tle i użytkownik nic nie musi robić.

Zarządzanie rekordami DNS

Konfiguracja danej domeny w autorytatywnym serwerze DNS odbywa się za pomocą tzw. rekordów. Rekordów może być wiele i mogą pełnić różną funkcję.

Podstawowe rekordy DNS

Podstawowe rekordy DNS to takie bez których nie będą funkcjonowały główne usługi. Do takich rekordów należy rekord A, który zazwyczaj wskazuje adres IP serwera z naszą stroną internetową oraz rekord MX, który wskazuje adres serwera obsługującego naszą pocztę email.

Rekord typu A

Zwany inaczej rekordem adresu IPv4 (ang. address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4.

Rekord typu MX

Ten rekord to rekord wymiany poczty (ang. Mail eXchange record) mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet, który określa kolejność wraz ze wzrostem wartości.

Inne rekordy DNS

Dzięki pozostałym rekordom dns możemy wprowadzić zaawansowaną konfigurację naszej domeny lub subdomeny.

Rekord CNAME

Rekord CNAME to rekord nazwy kanonicznej (ang. Canonical name record) służy do ustawienia aliasu nazwy domeny. Działa podobnie jak rekord A, z tą różnicą, że w wartości rekordu podajemy nie adres IP, a adres nazwy innej nazwy kanonicznej (literowo-znakowej) na który ma być skierowana nowa dana domena. Oczywiście alias do którego się odnosimy musi być poprawnie skonfigurowany.

Rekord TXT

Dzięki rekordowi typu TXT możemy dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Bardzo często wykorzystywany jest np. do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework (SPF) lub do weryfikacji własności domeny np. w procesie wydawania certyfikatu komercyjnego (LINK)…….

Rekord AAAA

Określany też mianem rekord adresu IPv6 (ang. IPv6 address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 128-bitowy adres IPv6.

Rekord NS

Rekord NS lub rekord serwera nazw (ang. Name Server record) mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny.

Rekord PTR

Nazwany też rekordem wskaźnika (ang. pointer record) mapuje adres IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną hosta. Określenie rekordu PTR dla nazwy hosta (ang. hostname) w domenie in-addr.arpa (IPv4), bądź ip6.arpa (IPv6), który odpowiada adresowi IP, pozwala na implementację odwrotnej translacji adresów DNS (ang. reverse DNS lookup, revDNS).

Rekord SOA

Rekord SOA lub rekord adresu startowego uwierzytelnienia (ang. Start of Authority Record) ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).

Rekord SRV

Określany też jako rekord usługi (ang. service record) pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

30 − 22 =